Roucek Partners

Roucek Partners s.r.o. ve spolupráci s
Českým vysokým učením technickým v Praze, Univerzitou obrany v Brně a
Výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR

pořádalo konferenci na téma

SPOLUPRÁCE MEZI AKADEMICKÝM, SOUKROMÝM A VEŘEJNÝM SEKTOREM V OBLASTI OBRANNÉHO PRŮMYSLU

24. 11. 2017 od 8 do 15.30 hodin
Senát Parlamentu České republiky
Rytířský sál, Valdštejnské nám. 17/4, Praha 1

Galerie a archív

O KONFERENCI

Světovým trendem aplikace vojenského výzkumu je nejen rozvoj nových vojenských technologií, ale také možné přenášení vědeckých poznatků do civilní praxe. Jak se k tomuto problému staví česká vláda, vojenské a civilní univerzity a možní koncoví uživatelé?

Jaké jsou poznatky z prolínání vojenského a civilního výzkumu ve Velké Británii, kde se spolupráce velkých vojenských korporací s vysokými školami stala běžnou záležitostí? Jak může civilní akademická sféra obohatit zkušenosti vojenských výzkumníků?

Speakeři

Na konferenci vystoupili tito špičkoví odborníci svých profesí, kteří předali své znalosti a zkušenosti mezi publikum.

speaker

Mgr. František Bublan

Předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR a člen Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury

speaker

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.

Rektor Českého vysokého učeni technického v Praze (ČVUT)

speaker

brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D.

Rektor Univerzity Obrany v Brně

speaker

Phdr. Mgr. Jakub Landovský, Ph.D.

Náměstek ministra pro obrannou politiku a strategii Ministerstva obrany České republiky

speaker

Ing. Tomáš Kuchta

Náměstek pro řízení sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací Ministerstva obrany

speaker

Tommy Gustafsson-Rask

Generální manažer pro Hägglunds a viceprezident BAE Systems Platforms & Services

speaker

Ing. Petr Očko, Ph.D.

Předseda Technologické Agentury České republiky (TA ČR)

speaker

RNDr. Jiří Hynek

Prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR

speaker

Dr. Steven Harris

Ředitel Sekce externí spolupráce a zprostředkovávání ve Strategic Technology Team společnosti BAE Systems

speaker

Stefan Thelin

Ředitel Sekce vývoje společnosti BAE Systems

speaker

Ing. Martina Jaklová, Ph.D.

Manažerka inovací InQbay Českého vysokého učení technického v Praze

speaker

Ing. Milan Rollo, Ph.D.

Výzkumný pracovník v Centru umělé inteligence na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze

speaker

Mgr. František Bublan

Předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR a člen Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury

V minulosti zastával funkci ministra vnitra nebo ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace (rozvědka). Od roku 2006 do října 2012 byl poslancem Parlamentu ČR, kde byl předsedou Výboru pro bezpečnost a v letech 2010 až 2011 předsedou Výboru pro obranu a bezpečnost. Od roku 2011 do roku 2012 byl předsedou Stálé komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.

speaker

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.

Rektor Českého vysokého učeni technického v Praze (ČVUT)

Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v oboru konstrukce a dopravní stavby. Od osmdesátých let na ČVUT také vyučuje. Oboru se věnuje i prakticky, je spoluautorem patentů, autorizovaným inženýrem v oboru statika a dynamika konstrukcí a spoluautorem realizovaných konstrukcí v Česku i zahraničí, například rozhledny Kadlín, pěší lávky v Berouně nebo třech mostů na dálnici Gatwick-Londýn. Posledních deset let vede Experimentální centrum Fakulty stavební a přes osm let byl předsedou Akademického senátu ČVUT.

speaker

brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D.

Rektor Univerzity Obrany v Brně

Je uznávaným odborníkem na automatizované systémy řízení palby dělostřelectva a modelování a simulace v této oblasti. Má bohaté zkušenosti jak z manažerské práce v rámci vojenského vysokého školství a složek resortu Ministerstva obrany ČR, tak i ze spolupráce s partnerskými institucemi doma a v zahraničí. Od 12. května 2016 jmenován prezidentem republiky do funkce rektora Univerzity obrany na druhé funkční období. Je členem České konference rektorů, která sdružuje rektory veřejných, státních a soukromých vysokých škol ČR. Současně je vedoucím katedry palebné podpory Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany.

speaker

Phdr. Mgr. Jakub Landovský, Ph.D.

Náměstek ministra pro obrannou politiku a strategii Ministerstva obrany České republiky

Přednáší především o problematice mezinárodního práva, mezinárodních konfliktů a konfliktů souvisejících s vodou na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Pravidelně publikuje jak v odborných tak veřených periodikách.

speaker

Ing. Tomáš Kuchta

Náměstek pro řízení sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací Ministerstva obrany

Před příchodem na Ministerstvo obrany pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí, kde se kromě působení na zastupitelských úřadech věnoval také rozvoji dvoustranných ekonomických vztahů a podpoře exportu.

speaker

Tommy Gustafsson-Rask

Generální manažer pro Hägglunds a viceprezident BAE Systems Platforms & Services

Během své kariéry pracoval pro švédskou armádu, mimo jiné v sekci armádní logistiky. Pro společnost BAE pracuje od roku 1996 na různých manažerských pozicích v oblasti sales a marketingu. Hägglunds, v jehož čele stojí od roku 2012, je světovým lídrem ve výzkumu, výrobě, dodeji a podpoře vojenských obrněných vozidel.

speaker

Ing. Petr Očko, Ph.D.

Předseda Technologické Agentury České republiky (TA ČR)

Před příchodem do TAČR pracoval ve vysokých funkcích na Ministerstvu financí, Ministerstvu dopravy a v agentuře CzechInvest. Od roku 2010 pracoval na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde řídil Sekci fondů EU, výzkumu a vývoje a Odbor finančních nástrojů a řízení projektů, a věnoval se zejména podpoře podnikání, inovací či průmyslového výzkumu a vývoje. V akademické sféře působil či působí v Ústavu informačních studií a knihovnictví Univerzity Karlovy, na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně či na Vysoké škole regionálního rozvoje.

speaker

RNDr. Jiří Hynek

Prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR

Svoji pracovní kariéru začal jako vývojový pracovník v Tesle Kolín, později jako programátor – analytik v Družstevním podniku výpočetní techniky. V roce 1990 spoluzaložil softwarovou firmu SOPOS. Od roku 1992 zastával řadu manažerských pozic. Pracoval jako generální ředitel Karlovarského porcelánu, dále jako předseda představenstva, obchodní ředitel i generální ředitel firmy Praga. V roce 2003 nastoupil do firmy ICZ, odkud po několika letech přešel do firmy INDRA na pozici ředitele divize Obrana a bezpečnost. Později zastával funkci ředitele státního podniku VOP-026 Šternberk, následně byl ředitelem Správy základních registrů. Je vedoucím delegace České republiky v NIAG (NATO Industrial Advisory Group), členem rady resortu ministerstva obrany pro aplikovaný výzkum, vývoj a inovace, členem Mensa ČR a předsedou redakční rady CDIS Review.

speaker

Dr. Steven Harris

Ředitel Sekce externí spolupráce a zprostředkovávání ve Strategic Technology Team společnosti BAE Systems

Od roku 2007 vystřídal v rámci společnosti několik manažerských pozic, mimo jiné  řídil firemní Engineering Capability Research Programme (ECP) a později také Integrated Technology Programme (ITP). V roce 2012 převzal vedení nad firemním programem pro spolupráci s univerzitami.

speaker

Stefan Thelin

Ředitel Sekce vývoje společnosti BAE Systems

Je držitelem magisterského titulu v elektronickém inženýrství ze švédské university v Sundsvallu. Pro společnost BAE pracuje od roku 2001 a v roce 2008 byl jmenován ředitelem Sekce technologie.

speaker

Ing. Martina Jaklová, Ph.D.

Manažerka inovací InQbay Českého vysokého učení technického v Praze

Je zodpovědná za inkubaci začínajících (start-up) společností a je součástí týmu pro transfer technologií. Její profesní dráha pokrývá pozice v oblasti bezpečnosti a obrany nejen jako manažer rozvoje podnikání, ale také konzultant v oblasti internacionalizace a strategického rozvoje, jakož i externího poradce pro veřejné orgány v oblasti podpory start-up firem a inovací.

speaker

Ing. Milan Rollo, Ph.D.

Výzkumný pracovník v Centru umělé inteligence na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze

V uplynulých letech se podílel na řešení řady výzkumných projektů financovaných průmyslovými partnery, grantovými agenturami ČR, z rámcových programů EU a z armádních výzkumných programů USA (US AFRL, ARL, ONR). Jeho hlavní oblastí zájmu jsou multirobotické systémy, zejména autonomní bezpilotní prostředky. Působil jako člen odborných skupin zaměřených na integraci UAV do sdíleného vzdušného prostoru NATO NIAG SG-205 – Sense and Avoid Feasibility and Certification for UAS Flight in Non-Segregated Airspace a EUROCAE WG-105 Unmanned Aircraft Systems (UAS).

speaker

JUDr. Jan Rouček

Moderátor konference
Zakladatel společnosti Roucek Partners

V minulosti pracoval na pozicích generálního ředitele Lom Praha Trade a.s., ředitele kabinetu ministra obrany, ředitele kabinetu ministra zemědělství, působil jako poradce ministra pro Evropské záležitosti a v neposlední řadě jako poradce generálního ředitele státního podniku Lesy ČR. V současné době působí také jako člen prezidia Komory pověřenců pro ochranu osobních údajů a předseda právní komise této komory.

speaker

JUDr. Jan Rouček

Moderátor konference
Zakladatel společnosti Roucek Partners

Galerie

galavečeře a předvečer konference

Více fotografií najdete na našem Facebooku


Konference

Více fotografií najdete na našem Facebooku

Materiály z konference

Připravili jsme pro vás materiály z konference ke stažení.

Stáhnout materiály

Partneři

Bez partnerů to jednoduše nejde. Podívejte se, díky kterým partnerům mohla vzniknout tato konference.

Pořadatel Roucek Partners Hlavní partneři

Pořadatel

Roucek Partners s.r.o.
IČO: 06370004
Blattného 2313/14, 158 00 Praha 5 - Stodůlky

Kanceláře:
Národní obrany č.p. 685/21 (6. patro), 160 00 Praha 6 - Bubeneč.

Společnost je zapsaná do Veřejného rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, sp. zn. 281094

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nás prosím kdykoli kontaktovat emailem na
konference@roucekpartners.cz
nebo
info@roucekpartners.cz